TEN International Co., Ltd.

Chúng tôi là công ty phát triển dịch vụ toàn diện về ngôn ngữ nước ngoài.

TEN International là công ty phát triển dịch vụ toàn diện về ngôn ngữ nước ngoài với chủ đề “Ngôn từ trong cuộc sống”, bao gồm các nghiệp vụ cốt lõi như dịch thuật và phiên dịch, DTP các văn bản tiếng nước ngoài, chuyển sản phẩm thu âm thành văn bản và hỗ trợ khách hàng mang thông tin ra khắp thế giới. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ điều hành các hội nghị chuyên đề quốc tế và hội thảo, (trong nước, ngoài nước), v.v…và nghiệp vụ thư tín thương mại, đào tạo huấn luyện, v.v…nhân viên phù hợp với nhu cầu của các công ty, các tổ chức (trong nước, ngoài nước), v.v…

Tại TEN International có các dịch vụ từ dịch thuật đến chỉnh sửa DTP văn bản tiếng nước ngoài, chuyển sản phẩm thu âm tại các hội nghị chuyên đề quốc tế, hội thảo, v.v… thành văn bản và dịch tóm tắt, tổng hợp thành biên bản họp theo yêu cầu của khách hàng. Hãy sử dụng các dịch vụ trọn gói của công ty chúng tôi để tiết kiệm thời gian và công sức cho những người bận rộn.

Khái quát công ty

Tên công ty TEN International Co., Ltd.
Địa chỉ Semba Asahi Bldg., 3F, 2-3-14 Hommachi, Chuo-ku, Osaka 541-0053
Tel : 06-6262-6042 (tổng đài nội bộ)
info@ten-company.com
Đại diện pháp luật Matsushita Tenko
Vốn đầu tư 25 triệu yên
Nội dung công việc chính Biên dịch, hiệu đính Thông dịch DTP, thiết kế với các ngôn ngữ nước ngoài Quản lý, lập kế hoạch hội nghị chuyên đề quốc tế, hội thảo, v.v…
Tổ chức trực thuộc Liên đoàn dịch thuật Nhật Bản Phòng Thương mại và Công nghiệp Osaka (OCCI)