บริษัท TEN International จำกัด

พวกเราคือบริษัทที่เดินหน้าให้บริการทางด้านภาษาต่างประเทศแบบครบวงจร

TEN International คือบริษัทที่เดินหน้าให้บริการทางด้านภาษาต่างประเทศแบบครบวงจรภายใต้รูปแบบแนวคิด “คำศัพท์คือสิ่งมีชีวิต” ผ่านการดำเนินงานต่างๆ ที่เป็นแกนหลักสำคัญ เช่น งานแปลภาษา งานล่าม งานจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศ งานถอดเทปบันทึกเสียง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ แก่ลูกค้าที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลไปทั่วโลก นอกจากนี้ เรายังรับทำงานต่างๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานติดต่อประสานงานและให้การสนับสนุน (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) เกี่ยวกับการจัดการงานประชุมสัมมนาทางวิชาการหรืองานประชุมนานาชาติ งานเลขานุการรูปแบบต่างๆ หรืองานอบรมให้ความรู้ (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) แก่พนักงานตามความประสงค์ขององค์กรเป็นต้น

TEN International ของเราสามารถรับทำงานหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้าได้ในครั้งเดียว ยกตัวอย่างเช่น ดำเนินงานแปลข้อมูลพร้อมกับเรียบเรียงจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศ ดำเนินงานถอดเทปบันทึกเสียงของงานประชุมสัมมนาทางวิชาการหรืองานประชุมนานาชาติพร้อมสรุปและแปลข้อมูล ซึ่งทำให้ท่านลูกค้าสามารถนำเอางานของเราไปใช้เป็นบันทึกการประชุมได้ หากมีโอกาส ขอเชิญท่านใช้บริการรูปแบบต่างๆ ของบริษัทเราแบบรวมกันในครั้งเดียวเพื่อเป็นการทุ่นแรงทุ่นเวลาอันมีค่าของท่าน

ข้อมูลบริษัทโดยย่อ

ชื่อบริษัท บริษัท TEN International จำกัด
ที่อยู่ Semba Asahi Bldg., 3F, 2-3-14 Hommachi, Chuo-ku, Osaka 541-0053
โทรศัพท์ : 06-6262-6042 (หมายเลขหลัก)
info@ten-company.com
ประธานบริษัท เท็งโกะ มัตสึชิตะ (Tenko Matsushita)
ทุนจดทะเบียน 25 ล้าน เยน
ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยหลัก แปลภาษาและตรวจทานคำแปล ล่าม ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศ วางแผนจัดการงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ งานประชุมนานาชาติ ฯลฯ
กลุ่มที่สังกัด General Incorporated Association Japan Translation Federation Osaka Chamber of Commerce and Industry