บริษัท TEN จำกัด

พวกเราคือบริษัทที่เดินหน้าให้บริการทางด้านภาษาต่างประเทศแบบครบวงจร

บริษัท TEN จำกัดคือบริษัทที่เดินหน้าให้บริการทางด้านภาษาต่างประเทศแบบครบวงจรภายใต้รูปแบบแนวคิด “คำศัพท์คือสิ่งมีชีวิต” ผ่านการดำเนินงานต่างๆ ที่เป็นแกนหลักสำคัญ เช่น งานแปลภาษา งานล่าม งานจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศ งานถอดเทปบันทึกเสียง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ แก่ลูกค้าที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลไปทั่วโลก นอกจากนี้ เรายังรับทำงานต่างๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานติดต่อประสานงานและให้การสนับสนุน (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) เกี่ยวกับการจัดการงานประชุมสัมมนาทางวิชาการหรืองานประชุมนานาชาติ งานเลขานุการรูปแบบต่างๆ หรืองานอบรมให้ความรู้ (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) แก่พนักงานตามความประสงค์ขององค์กรเป็นต้น

บริษัท TEN ของเราสามารถรับทำงานหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้าได้ในครั้งเดียว ยกตัวอย่างเช่น ดำเนินงานแปลข้อมูลพร้อมกับเรียบเรียงจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศ ดำเนินงานถอดเทปบันทึกเสียงของงานประชุมสัมมนาทางวิชาการหรืองานประชุมนานาชาติพร้อมสรุปและแปลข้อมูล ซึ่งทำให้ท่านลูกค้าสามารถนำเอางานของเราไปใช้เป็นบันทึกการประชุมได้ หากมีโอกาส ขอเชิญท่านใช้บริการรูปแบบต่างๆ ของบริษัทเราแบบรวมกันในครั้งเดียวเพื่อเป็นการทุ่นแรงทุ่นเวลาอันมีค่าของท่าน

ข้อมูลบริษัทโดยย่อ

ชื่อบริษัท บริษัท TEN จำกัด
ที่อยู่ Senba Asahi Building 3F
2Chōme-3-14, Honmachi, Chūō-ku, Ōsaka-shi
541-0053
โทรศัพท์ : 06-6262-6042 (หมายเลขหลัก)
info@ten-company.com
ประธานบริษัท เท็งโกะ มัตสึชิตะ (Tenko Matsushita)
ทุนจดทะเบียน 25 ล้าน เยน
ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยหลัก แปลภาษาและตรวจทานคำแปล
ล่าม
ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศ
วางแผนจัดการงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ งานประชุมนานาชาติ ฯลฯ
กลุ่มที่สังกัด General Incorporated Association Japan Translation Federation
Osaka Chamber of Commerce and Industry